معاينات كامل پرسنل آتش نشاني يزد انجام شد

معاينات كامل پرسنل آتش نشاني يزد انجام شد


معاينات كامل پرسنل آتش نشاني يزد انجام شد

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، آتشپاد دوم سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان اظهار داشت : نيروهاي عملياتي و اداري سازمان آتش نشاني يزد با انجام معاينات كامل ميزان سلامتي خود را در معرض ارزيابي پزشكان قرار دادند.

مديرعامل سازمان با اشاره به اينكه آزمایشات شامل تست خون؛ادرار؛بینایی سنجی؛شنوایی سنجی و ساير معاینات طب کار بود بيان نمود : هدف از انجام اين معاينات سنجش ميزان سلامتي پرسنل سازمان مي باشد كه در 3 روز متوالي از شنبه 30 بهمن لغايت دوشنبه 2 اسفند اقدام شد.