مشاهده روباه درمنزل مسكوني

مشاهده روباه درمنزل مسكوني

به گزارش روابط عمومي سازمان  آتش نشاني طبق  تماس شهروندي به سامانه 125 در تاريخ يكم ارديبهشت ساعت 20:23مبني بر مشاهده يك قلاده روباه  در منزل مسكوني و اينكه اين حيوان باعث ترس و وحشت خانواده وي شده است بيدرنگ يدستگاه خودروي عملياتي از ايستگاه شماره 8 به بلوار 22 بهمن اعزام و  با  استفاده از روشهاي خاص خود اين حيوان را به دام انداخته و سپس  تحويل محيط زيست نمودند  .