مشاهده دود غلیظ در کارگاه طلاسازی

مشاهده دود غلیظ در کارگاه طلاسازی


مشاهده دود غلیظ در کارگاه طلاسازی

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد طبق تماس از طریق تلفن همراه به سامانه 125 سازمان روز چهارم تیر ساعت 15:45 مبنی بر متصاعد شدن دود غلیظی از یک باب كارگاه طلاسازی، بیدرنگ یک دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 8 به بلوار امام حسین  اعزام و با استفاده از دستگاه تنفسی مدار بسته به داخل کارگاه  رفته و ضمن  قطع  شیر فلکه اجاق گاز و تخلیه دود با ارائه  توصیه های ایمنی لازم به صاحب کارگاه  به ایستگاه خود مراجعت نمودند محمد رضا رحیمی معاون عملیات سازمان علت ایجاد دود غلیظ را عدم قطع جریان  گاز شهری  در زمان ترک کارگاه و متعاقب  آن سرریز شدن تیزاب ( اسید کلریدریک و اسید سولفوریک ) بر روی اجاق گاز و ایجاد دود در محل بوده است . وی به مالکان این گونه کارگاهها توصیه نمود در زمان ترک محل کار  از قطع جریان برق و گاز اطمینان حاصل نمایند .

آدرس کوتاه :