مسئول آتش نشانی رفسنجان از آتش نشانی یزد بازدید کرد

مسئول آتش نشانی رفسنجان از آتش نشانی یزد بازدید کرد


مسئول آتش نشانی رفسنجان از آتش نشانی یزد بازدید کرد

مسئول آتش نشانی شهر رفسنجان، با حضور در دفتر رئیس سازمان آتش نشانی یزد، از
کارگاه ها ، امکانات و سایت آموزشی این مجموعه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، مهندس رمضانی مسئول آتش نشانی شهر رفسنجان روز گذشته 5 آذر ماه در مرکز آتش نشانی یزد حضور یافت و به منظور آشنایی با فعالیتهای حوزه ی معاونت آموزش و پیشگیری اعم از نحوه ی صدور پروانه ایمنی ساختمانها و بازدیدهای ایمنی از ساختمانهای با کاربری متفاوت و نیز نحوه ی عملکرد حوزه ی معاونت عملیات سازمان ، تجهیزات آتش نشانی و کارگاه های آموزشی را مورد بازدید قرار داد.

این گزارش حاکیست؛ مسئول آتش نشانی شهر رفسنجان، از میدان عملیاتی ورزشی ، ساختمان اتاق دود و همچنین کارگاه شارژ، فروشگاه ها و از سایر تجهیزات و امکانات آتش نشانی، بازدید کرد.