مزايده فروش هفت دستگاه خودرو

مزايده فروش هفت دستگاه خودرو


مزايده فروش هفت دستگاه خودرو

نام سازمان مزايده گزار : سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری یزد

شماره مزايده :02/94

1- شرح مختصر موضوع مزايده :فروش هفت دستگاه خودروشامل  (سه دستگاه بنزاطفاء حریق آتش نشانی ,یک دستگاه خودرو ولو مجهز به دستگاه بالابر هیدرولیکی دو دستگاه نیسان و یک دستگاه استیشن کاروان)

2- محل دریافت اسناد : يزد- ميدان شهید سلطان پناه – بلوار صابر یزدی – دبیرخانه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی یزد

3- دریافت اسناد از طریق سایت اینترنتی www.125yazd.ir  امکان پذیر می باشد.

4- دریافت کنندگان اسناد مزایده تا 72 ساعت قبل از زمان بازگشایی اسناد جهت اطلاع از آخرین تغییرات مزایده باید به سایت اینترنتی سازمان (www.125yazd.ir  ) مراجعه نمایند .

5- مهلت و محل تحويل پيشنهاد : حداكثر تا ساعت 13:00 روزپنج شنبه مورخ 1394/06/19به نشانی فوق

6- زمان تشكيل جلسه مزايده و قرائت پيشنهادها : ساعت  08:00روز  شنبه مورخ 94/06/21در محل سازمان آتش نشانی

7- کلیه هزینه ها اعم از چاپ آگهی، مالیات وعوارض وهزینه های نقل وانتقال و.... به عهده برنده مزایده می باشد

8- جهت بازدید خودرو ها ازتاریخ 9/6/94 لغایت 19/6/94 از ساعت 9 الی 12  به ایستگاه شماره 5 سازمان آتش نشانی واقع در بلوار صابریزدی نبش میدان سلطان پناه مراجعه نمایند .

 

توجه                              توجه

 

قابل توجه دریافت کنندگان اسناد مزایده شماره 02/94/م

 

به آگهی می رساند آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده با موضوع فروش هفت دستگاه خودرو شامل (سه دستگاه بنزاطفاء حریق آتش نشانی یک دستگاه خودرو ولو مجهز به دستگاه بالابر هیدرولیکی دو دستگاه نیسان ویک دستگاه استیشن کاروان) از ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 19/06/94 به ساعت 14 روز شنبه مورخ 21/06/94 تغییر یافته است لازم به ذکر می باشد جلسه کمیسیون مزایده روز 22/06/94 ساعت 07:30 صبح در محل سازمان آتش نشانی واقع در بلوار صابر یزدی میدان شهید سلطان پناه برگزار می گردد.

 

 

 

دریافت اسناد مزایده