مراسم ختم مرحوم «کاظم ملانوری شمسی» امروز صبح در نمازخانه سازمان برگزار شد

مراسم ختم مرحوم «کاظم ملانوری شمسی» امروز صبح در نمازخانه سازمان برگزار شد


مراسم ختم مرحوم «کاظم ملانوری شمسی» امروز صبح در نمازخانه سازمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، همزمان با شانزدهمین روز از ماه بهمن مصادف با پنجمین روز از فقدان « کاظم ملانوری شمسی » پدر آقای محمد ملانوری از پرسنل زحمتکش و اخلاقی سازمان آتش نشانی یزد، مراسم ختم این مرحوم با حضور خانواده ي وي ، اقوام و دوستان و همچنين جمعی از پرسنل آتش نشانی از ساعت 7:30 لغایت 9 صبح در نمازخانه سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، همزمان با شانزدهمین روز از ماه بهمن مصادف با پنجمین روز از فقدان « کاظم ملانوری شمسی » پدر آقای محمد ملانوری از پرسنل زحمتکش و اخلاقی سازمان آتش نشانی یزد، مراسم ختم این مرحوم با حضور خانواده ي وي ، اقوام و دوستان و همچنين جمعی از پرسنل آتش نشانی از ساعت 7:30 لغایت 9 صبح در نمازخانه سازمان برگزار شد.