مراحل اداری استعلام پروانه ساختمان

مراحل اداری استعلام پروانه ساختمان


مراحل اداری استعلام پروانه ساختمان

مراحل اداری استعلام پروانه ساختمان

1- ارائه مدارک لازم (نامه شهرداری  - فیش واریزی عوارض آتش نشانی - اصل نقشه های  معماری ، تاسیسات مکانیکی وبرقی ممهور شده – تصویر پلان طبقات و سیستمهای اعلام واطفاء حریق)

2- تعهدنامه محضری ثبت شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی. ( در صورت مراجعه وکیل ، ارائه تصویر وکالتنامه الزامی می باشد ) جهت دریافت فرم کلیک نمائید .

3- بررسی مدارک توسط کارشناسان

4- دریافت دستورالعمل ایمنی

5- صدور جوابیه