مدیر عامل سازمان آتش نشانی یزد از افزایش30 درصدی تعداد خودروهای عملیاتی تا پایان سالجاری خبر داد

مدیر عامل سازمان آتش نشانی یزد از افزایش30 درصدی تعداد خودروهای عملیاتی تا پایان سالجاری خبر داد


مدیر عامل سازمان آتش نشانی یزد از افزایش30 درصدی تعداد خودروهای عملیاتی تا پایان سالجاری خبر داد

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، مهندس عظيمي زاده شهردار يزد گفت : در راستاي تامين ايمني شهر و مقابله با بحران ها ، حوادث و حريقها و رسيدن به استانداردهاي جهاني با توجه به اينكه متوسط عمر ناوگان عملياتي سازمان بالاي 12 سال
مي باشد در بودجه سالجاري شهرداري اعتبار قابل توجهي جهت خريد و تجهيز ماشين آلات آتش نشاني و ساخت ايستگاهها پيش بيني شده كه سازمان آتش نشاني به عنوان عامل چهارم ، مسئول پيگيري و خريد ادوات مذكور مي باشد كه با محقق شدن موضوع فوق ، تعداد خودروهاي عملياتي سازمان از 40 دستگاه به 52 دستگاه ارتقاء خواهد يافت و كمك شاياني در سرعت اطفاي حريق و عملياتهاي سازمان دارد .

مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد اظهار داشت : با حمايتهاي شهردار محترم يزد از سال گذشته توانستيم اعتباري بالغ بر 50،000،000،000 ريال در بودجه سال 94 شهرداري در جهت نوسازي و بازسازي ناوگان عملياتي ، ساخت و تجهيز ايستگاهها و خريد نردبان جهت اطفا در ساختمانهاي بلند مرتبه پادار نمائيم كه اين موضوع دليل بر حساسيت كار آتش نشاني و لحظه اي بودن انجام كار مي باشد . در سال گذشته توسط سازمان يك دستگاه ايسوزو 6 تن با اعتباري بالغ بر 900،000،000 ريال جهت امداد و نجات تجهيز و در ايستگاه شماره 6 سازمان مستقر گرديد .

وي افزود : در حال حاضر تعداد خودروهاي عملياتي 40 دستگاه بوده كه تا پايان سالجاري افزايش 30 درصدي تعداد خودروها را خواهيم داشت كه نقش موثري در زمان رسيدن به محل حريق و حوادث دارد .

مهندس ميرشمسي بيان كرد هم اكنون با نظر مساعد شهردار محترم يك دستگاه ايسوزو 6 تن ، يك دستگاه كاپرا 2 كابين ، سه دستگاه كاپرا تك كابين و يك دستگاه نيسان جهت بهسازي و نوسازي ناوگان عملياتي خريداري شده و انشاا... تا پايان سالجاري 6 دستگاه خودروي ديگر شامل 2 دستگاه ايسوزو 18 تن و 4 دستگاه كاپرا تك كابين جهت استفاده در ايستگاههای 9 گانه بويژه ايستگاه شماره 10 آزادشهر خريداري خواهد شد .

وي همچنين در خصوص تجهيز خودروهاي موصوف بيان كرد : با اعتباري بالغ بر 4،000،000،000 ريال نسبت به تجهيز خودروهاي مذكور اقدام خواهد شد كه در حال حاضر در شرف عقد قرارداد با پيمانكار واجدالشرايط مي باشيم .