مدير عامل سازمان آتش نشاني يزد از 7 مورد گزارش حادثه خبر داد

مدير عامل سازمان آتش نشاني يزد از 7 مورد گزارش حادثه خبر داد


مدير عامل سازمان آتش نشاني يزد از 7 مورد گزارش حادثه خبر داد

از نيمروز ديروز تا بامداد امروز در آتش نشاني يزد چه گذشت؟؟

مدير عامل سازمان آتش نشاني يزد از  7 مورد گزارش حادثه خبر داد

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان اظهار داشت : از ظهر روز دوشنبه 19 بهمن ماه تا بامداد 20 بهمن ماه 7 مورد گزارش حريق به مركز 125 اطلاع رساني شده كه مهمترين آن ساعت 11:38 ديروز 19 بهمن ، حريق مغازه ساندويچ  فروشي واقع در ميدان شهيد بهشتي ، ابتداي خيابان دهم فروردين بود كه به سامانه 125 اطلاع رساني و ستاد فرماندهي بلافاصله يكدستگاه خودرو از ايستگاه شماره يك به آن محل اعزام مي نمايد . شايان ذكر است آتش نشانان ظرف مدت 2 دقيقه به محل رسيده ، حريق را مهار و از سرايت حريق جلوگيري مي كنند .

مديرعامل سازمان در ادامه بيان نمود : ساعت 17:08 بعد از ظهر  19 بهمن ماه در حاليكه پرسنل عملياتي سازمان طبق برنامه سين در حال آموزش بودند ، ناگهان زنگ حريق ايستگاه هاي شماره1 ، 5 و 9 به صدا در مي آيد . متعاقب آن ستاد فرماندهي نيروهاي عملياتي ايستگاه هاي مذكور و نيز خودرو دستگاه تنفسي ايستگاه 7 را جهت اطفاي حريق انبار يك فروشگاه گالري واقع در بلوار امام جعفر صادق (ع) اعزام نمود .

ميداني معاون عمليات سازمان كه در محل حضور داشت گفت : آتش نشانان ايستگاه شماره يك ظرف مدت يك دقيقه به محل رسيدند همزمان با ايمن سازي محل حريق عمليات اطفاي حريق را آغاز كردند كه ديگر نيرو هاي عملياتي رسيدند و با استفاده از چند دستگاه تنفسي به داخل انبار رفته و با شناسايي كانون حريق از چند جهت با لوله هاي پر فشار آب موفق به اطفاي حريق در كمترين زمان ممكن شدند .

ميرشمسي با اشاره به اينكه حريق رستوران ، درخت و باغ از ديگر گزارشات اعلامي به سازمان مي باشد ، از شهروندان عزيز درخواست نمود توصيه هاي ايمني را جدي بگيرند .