مدير عامل سازمان آتش نشاني يزد از بازسازی و تغير كاربري 2 دستگاه بنز 1921 خبر داد

مدير عامل سازمان آتش نشاني يزد از بازسازی و تغير كاربري 2 دستگاه بنز 1921 خبر داد


مدير عامل سازمان آتش نشاني يزد از بازسازی و تغير كاربري 2 دستگاه بنز 1921 خبر داد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، آتشپاد دوم سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان اظهار داشت : با توجه به فرسوده شدن و پايان عمر مفید 2 دستگاه از خودروهاي عملياتي طي برنامه ريزي قبلي نسبت به مرمت ، بازسازی و تغير كاربري آن به تانكر آبرسان اقدام گرديد .

مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد با اشاره به اينكه تجهيزات سازمان همگي آماده بكار و هر روز صبح به هنگام تعويض شيفت توسط نيروهاي هميشه آمادة سازمان تست مي شود ، بيان نمود 2 دستگاه از خودروهاي سازمان بنز 1921 است كه به علت پوسيدگي منبع آب و پايين بودن سرعت مانور عملياتي آن و نيز احتياج سازمان به تانكر آبرسان در آتشسوزيهاي بزرگ ، اين تصميم مهم اجرا و هم اكنون 2 دستگاه تانكر آبرسان به ناوگان عملياتي سازمان اضافه گرديده است.