مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد با صدور پیامی فوت آتش نشان بازنشسته "سيدجلال اميري فرد "را به خانواده این مرحوم ، جامعه آتش نشانان يزد تسلیت گفت .

مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد با صدور پیامی فوت آتش نشان بازنشسته "سيدجلال اميري فرد "را به خانواده این مرحوم ، جامعه آتش نشانان يزد تسلیت گفت .


مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد با صدور پیامی فوت آتش نشان بازنشسته "سيدجلال اميري فرد "را به خانواده این مرحوم ، جامعه آتش نشانان يزد تسلیت گفت .

مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد با صدور پیامی فوت آتش نشان بازنشسته "سيدجلال اميري فرد "را به خانواده این مرحوم و جامعه آتش نشانان  يزد تسلیت گفت .

متن پیام مهندس ميرشمسي به شرح زیر است :  

فوت آتش نشان بازنشسته "سيدجلال اميري" که با فداکاری هايش در عملياتهاي سازمان مثال زدنی است ، به خانواده این مرحوم و جامعه آتش نشانان يزد تسلیت عرض می کنم .

برای این آتش نشان که نامش برای همیشه در خاطرات ثبت می شود از درگاه خداوند متعال علو درجات و برای بازماندگان ، دوستان و همکاران به ويژه همكارمان سيدجواد اميري فرد ، صبر و سلامتی مسألت دارم .