مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد از نصب اولين سری بيلبوردها واقع در جنب ايستگاه شماره 5 و 9 خبر داد

مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد از نصب اولين سری بيلبوردها واقع در جنب ايستگاه شماره 5 و 9 خبر داد


مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد از نصب اولين سری بيلبوردها واقع در جنب ايستگاه شماره 5 و 9 خبر داد

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان در پي اتمام اين پروژه مهم  بعد از طي مراحل قانوني اظهار داشت : بيلبوردهاي نصب شده در جنب ايستگاه شماره 5 و 9 به ابعاد 12 × 5 و 10 × 3 مي باشد كه بالغ بر 370 ميليون ريال هزينه در بر داشته است .

مديرعامل سازمان با اشاره به كاربري اين بيلبوردها كه به منظور نصب آگهي هاي سازمان و پيامهاي ايمني براي اطلاع رساني و ارتقاء سطح آموزش  شهروندان در كاهش تعداد حريق و حوادث مي باشد افزود : سازمان مي تواند در اين راستا در نيل به اهداف سازماني ، خدمات ارزنده اي به مردم عزيز و دارالعباده يزد ارائه نمايد .