مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد از آموزش مقدماتي ساكنان آپارتمان شمشاد خبر داد

مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد از آموزش مقدماتي ساكنان آپارتمان شمشاد خبر داد


مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد از آموزش مقدماتي ساكنان آپارتمان شمشاد خبر داد

اعضاي خانواده هاي مجتمع آپارتماني شمشاد ، آموزش مقدماتي ايمني و آتش نشاني را فرا گرفتند

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان اظهار داشت : يك دوره آموزشي در روز يازدهم ارديبهشت ماه به صورت تئوري و عملي در مجتمع آپارتمان شمشاد برگزار شد و شركت كنندگان ، ضمن آشنايي با وظايف سازمان ، اصول ايمني و راه هاي مقابله با انواع آتشسوزي ها و روش استفاده صحيح از خاموش كننده هاي دستي را همراه با رعايت اصول ايمني فرا گرفتند .

ميرشمسي با اشاره به اينكه اجراي كلاس هاي آموزش ايمني به شهروندان با كاهش آمار حريق و حوادث همراه است ، افزود : در پايان اين دوره ، مربي سازمان با توضيح تئوري ، آتش نمادين ايجاد نموده و شركت كنندگان در كلاس با موفقيت عمليات خاموش كردن آن آتش فرضي را با خاموش كننده دستي به صورت عملي اجرا كردند .