مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد از استقبال 90 درصدی پرسنل عملياتي از دوره های آموزشي در 10 ماهه اول سال 95 خبر داد.

مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد از استقبال 90 درصدی پرسنل عملياتي از دوره های آموزشي در 10 ماهه اول سال 95 خبر داد.


مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد از استقبال 90 درصدی پرسنل عملياتي از دوره های آموزشي در 10 ماهه اول سال 95 خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، آتشپاد دوم سيدعباس ميرشمسي از استقبال بسیار خوب و پرشور همکاران از دوره های آموزشي غيرحضوری مهارتهای هفت گانه فناوری اطلاعات را نشان از موفق بودن روش های نوین آموزش در سازمان آتش نشاني يزد خبر داد.

مديرعامل سازمان ضمن تاکید بر اهمیت حضور پرسنل آتش نشاني يزد در دوره های آموزشي به منظور آشنایی تخصصی تر با شغل خود، ابراز داشت: آزمون 70 نفر از پرسنل عملياتي سازمان طي 2 گروه 35 نفره در دوره مهارتهای هفتگانه فناوری اطلاعات كه جزو دوره های عمومی می باشد برگزار شد.

ميرشمسي در پایان خاطر نشان کرد: آموزش كاركنان، فرایندی است كه انطباق و سازگاری كاركنان را با محیط متحول مجموعه فراهم می نماید و حضور موثر در دوره های آموزشی، عامل ارتقاء کارایی پرسنل آتش نشاني يزد در مواقع بحران می باشد.

آدرس کوتاه :