مديرعامل آتش نشاني يزد از تجهيز ناوگان عملياتي خبر داد

مديرعامل آتش نشاني يزد از تجهيز ناوگان عملياتي خبر داد


مديرعامل آتش نشاني يزد از تجهيز ناوگان عملياتي خبر داد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان اظهار داشت : با توجه به ضرورت سازمان به خوروهای عملیاتی جديد جهت استفاده در ناوگان عملياتي ايستگاه درحال احداث شماره 10  و نيز ايستگاه هاي در سطح شهر ، ضمن رعايت مراحل قانوني  با شركت برنده مناقصه عقد  قرارداد شده تا مدت 8 ماه  براي تجهیز خودروی دو کابین کاپرا به سيستم خودروی غواصی و نيز  تجهيز خودروی نیسان ، خودرو ایسوزو 6 تن و 18 تن به خودروی اطفاءحریق اقدام و تحويل سازمان گردد . 

ميرشمسي در ادامه افزود : جمع كل اين قرداد مبلغ 466 ميليون تومان مي باشد كه مبلغ  350 میلیون تومان آن از بودجه سال جاري پرداخت و مابقی در بودجه سال 95 تامين اعتبار شده است .  

 

وي با اشاره به گسترش شهر و تمایل مردم به آپارتمان نشینی و زندگی در ساختمانهای بلند مرتبه بيان نمود : از ديگر ضروريات سازمان خرید یکدستگاه نردبان 52 متری مي باشد كه با همكاري شوراي محترم اسلامي شهر يزد و كمك و همياري شهردار محترم يزد ، ضمن رعايت مراحل قانوني قرارداد خريد آن با  شرکت متز آلمان به مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان منعقد شده است كه ظرف مدت 15 ماه مي بايست تحويل سازمان گردد .

آدرس کوتاه :