متاسفانه بازهم مرگ خاموش جان دو جوان را گرفت

متاسفانه بازهم مرگ خاموش جان دو جوان را گرفت


متاسفانه بازهم مرگ خاموش جان دو جوان را گرفت
متاسفانه بازهم مرگ خاموش جان دو جوان را گرفت
 

به علت باز نبودن کامل مسیر لوله بخاری و متصاعد شدن گازهای حاصل از احتراق داخل زیرزمین مسکونی واقع در قاسم آباد جان دو جوان را گرفت . مهندس حیدری مدیرعامل سازمان دراین باره گفت : علیرغم توصیه های مکرر قبلی جهت استفاده از وسایل گاز سوز رعایت نکات  ایمنی ذیل ضروری می باشد :

1-اطمینان از باز بودن مسیر دود کش و داشتن کلاهک جهت خروج گازهای سمی ناشی از سوختن.

2-   ارتفاع دودکش ها باید حداقل یک متر از سطح پشت بام بالاتر باشد .

3-درصورتی که بخاری یا آبگرمکن با شعله آبی نسوزد باید احساس خطر کرد زیرا ممکن است این نقص ناشی از نرسیدن هوای کافی به بخاری باشد .

4-   استفاده از وسایل گاز سوز استاندارد و دارای دود کش

5-   تعویض شیلنگهای اتصال وسایل  گاز سوزحداقل سالی یکبار

6-تست و تعمیر اساسی بخاری ها و وسایل گاز سوزتوسط تعمیرکاران مطمئن قبل از استفاده مجدد

آدرس کوتاه :