مانور پدافند غيرعامل ، زلزله و ايمني

مانور پدافند غيرعامل ، زلزله و ايمني


مانور پدافند غيرعامل ، زلزله و ايمني
        به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد مانور پدافند غيرعامل ، زلزله و ايمني در مورخ 29/2/89 درمحل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي برگزار گرديد دراين مانور كه سازمانها و ارگانهاي وابسته به ستاد حوادث بحران استان شركت نمودند سازمان آتش نشاني با حضور 21 نفر نيروي عملياتي كه در 5 تيم عملياتي كه 3 تيم به صورت مستقيم دراين مانور شركت نموده و 2 تيم بصورت پشتيبان بودند همچنين 4 خودروي اطفاي حريق سنگين ، يك خودروي اسنوكل ( بالابر سبد دار ) و 3 خودروي سبك و تجهيزات مورد نياز شركت نمودند .
 
شايان ذكر است اين مانور كه در نوع خود بي سابقه بود در چهار مرحله كه مرحله اول آن مربوط به زلزله همراه با تركيدگي لوله هاي گاز شروع شد سازمان هلال احمر اقدامات لازم را انجام داد و در مرحله دوم اين مانور كه مربوط به شكستگي لوله هاي سوخت گيري در زمان زلزله بود و همچنين دو مرحله بعد يعني مرحله سوم كه مربوط به آتش گرفتن مخزن ذخيره سوخت و در آخر مرحله چهارم كه به صورت خاص فقط توسط سازمان آتش نشاني برگزار گرديدكه با شعله ور شدن مخزن حاوي سوخت  ، نيروهاي عملياتي اين سازمان با خونسردي  و سرعت عمل مناسب اقدام به ايمن سازي محل و اطفاي حريق نمودند . ح
آدرس کوتاه :