مانور اطفاي حريق و تخلیه اضطراری در شرکت توربین های صنعتی غدیر به خوبي اجرا شد

مانور اطفاي حريق و تخلیه اضطراری در شرکت توربین های صنعتی غدیر به خوبي اجرا شد


مانور اطفاي حريق و تخلیه اضطراری در شرکت توربین های صنعتی غدیر به خوبي اجرا شد

مانور عملياتي اطفاي حريق شرکت توربین های صنعتی غدیر  با حضور آتش نشانان و ساير نهادها و ارگانهاهاي امدادي به محوريت سازمان آتش نشانی یزد و با نظارت مدیریت بحران استانداری یزد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، محمدرضا رحيمي معاون عمليات سازمان كه مسئوليت نيروهاي آتش نشاني را بر عهده داشت گفت : اين مانور رأس ساعت 9:22 صبح روز دوشنبه مورخ 16/05/96 در راستاي ايجاد هماهنگي بين نيروهاي عملياتي آتش نشاني يزد و کارکنان شرکت توربین های صنعتی غدیر  با ساير نهادهاي امدادي با بكارگيري امكانات و تجهيزات حفاظت فردي به منظور ايجاد مهارت و سرعت عمل هرچه بيشتر به هنگام بحران در آن شرکت آغاز شد .

آتشپاد دوم سيد عباس ميرشمسي رئیس سازمان اظهار داشت : سناريوي اين تمرين عملياتي بدين صورت بود كه در انبار عمومی آن شرکت حریق به وقوع پیوسته و پس از سرایت به اجسام مجاور گسترش یافته و به سرعت دود و شعله کل فضای انبار را فرا گرفته و دود به سایر سوله های مجاور سرایت می کند و 3 نفر از کارکنان شرکت در محاصره دود و آتش قرار می گیرند که در نتیجه مسئول انبار بلافاصله به مدیریت اطلاع داده و همزمان با آن با آتش نشانی تماس می گیرد.

رئیس سازمان در ادامه بيان نمود : در اين مانور از 6 ايستگاه شماره 8 ،1،3،2،9و10 با 16 نفر نيروي عملياتي به محل اعزام شدند و در بدو ورود به محل ،خیلی سریع به 2 گروه تقسیم شدند. گروه اول با استفاده از تجهیزات انفرادی به جستجوی مفقودین پرداخته و گروه دوم با استفاده از چند رشته لوله آب دهی پر فشار اقدام به اطفای حریق نموده و در کمترین زمان ممکن در اجراي سناريوي اين تمرين عملياتي به خوب عمل كردند .