مار شتري ساكنان دامداری را وحشت زده كرد

مار شتري ساكنان دامداری را وحشت زده كرد


مار شتري ساكنان دامداری را وحشت زده كرد

حضور یک حلقه مار شتری در یک واحد  دامداری ساكنان آن را در میدان کشاورز کوچه 23وحشت زده كرد و بلافاصله در تماس با سامانه 125 درخواست كمك كردند، ستاد فرمادهي بيدرنگ آتش نشانان ايستگاه شماره 5 را به محل اعلام شده اعزام مي كند .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، حسن عسكري فرمانده ايستگاه گفت : این حادثه در روز شنبه 19 اردیبهشت ساعت 10:31 اعلام مي شود و ماموران این سازمان در بدو ورود  به محل اقدام  به بیرون نمودن دامها  نموده و پس از جستجو ، این خزنده یک متری را با استفاده از روشهای خاص خود به دام انداخته و جهت رها سازی ، تحویل  پرسنل محیط زیست نمودند .