لحظه های دلهره آور مادر داخل آسانسور

لحظه های دلهره آور مادر داخل آسانسور


لحظه های دلهره آور مادر داخل آسانسور

با تماس تلفنی مادری مضطرب و هراسان در ساعت 10:15 مورخ 93/2/20 با سازمان آتش نشانی که به علت ترس و استرس قادر به آدرس دهی مناسب نبود ، با دقت نظر و تجربه کاری اپراتور ستاد فرماندهی ، سریعا پرسنل عملیاتی ایستگاه شماره یک به ساختمان پزشکان واقع در میدان باهنر اعزام ،که مشخص گردید مادری به همراه دختر خردسالش حدود نیم ساعت داخل آسانسور گیر کرده اند.آتش نشانان با قطع برق اصلی  و باز نمودن درب آسانسور آنان را نجات دادند. متاسفانه آسانسور ساختمان فاقد زنگ هشدار و شماره تلفنهای اضطراری بوده است.