كلاس آموزشي مقابله با حريق برق فشار قوي براي کارآموزان جدید الاستخدام آتش نشانی يزد

كلاس آموزشي مقابله با حريق برق فشار قوي براي کارآموزان جدید الاستخدام آتش نشانی يزد


كلاس آموزشي مقابله با حريق برق فشار قوي براي کارآموزان جدید الاستخدام آتش نشانی يزد

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان اظهار داشت : اهميت نيروي برق و خاموش كردن آتش سوزي هاي ناشي از برق ، زمينه ساز تشكيل كلاس هاي آشنايي با برق و ترانس هاي فشار قوي براي نيروهاي عملياتي جديد الاستخدام شد .

مديرعامل سازمان در ادامه بيان نمود : اطلاعات مهمي در خصوص مواد و لوازم تشكيل شده در ترانس هاي فشار قوي وجود دارد كه مي تواند به آتش نشانان در مقابله با  آتش سوزي پست ها و ترانس هاي فشار قوي كمك فراواني نمايد .

شيما وكيلي مسئول آموزش سازمان گفت : در ادامه آموزش تئوری و عملیاتی کارآموزان جدیدالورود سازمان كلاسهاي اين دوره آموزشي با شركت 28 نفر از کارآموزان جديدالورود سازمان آتش نشاني يزد در پست برق فشار قوي شهيد سامعي برگزار شد .

وي افزود : در اين كلاس آموزشي2 نفر از مربيان آموزشي آن نيروگاه  توضيحات كامل و جامعي در باره برق فشار قوي ، پست ها ، ترانس هاي برق و نيز روش هاي مقابله با آتش سوزي هاي ناشي از آن ارائه شد .