كسب مقام سومی آتش نشاني يزد در رشته تیراندازی با تفنگ بادی

كسب مقام سومی آتش نشاني يزد در رشته تیراندازی با تفنگ بادی


كسب مقام سومی آتش نشاني يزد در رشته تیراندازی با تفنگ بادی

آتشپاد دوم سيدعباس ميرشمسي رئیس سازمان آتش نشانی يزد ، از كسب مقام سومی آتش نشاني يزد در رشته تیراندازی با تفنگ بادی که بین پرسنل شهرداری یزد و نیروی انتظامی برگزار شد ، خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري يزد، آتشپاد دوم سيدعباس ميرشمسي رئیس سازمان اظهار داشت : این مسابقات با حضور پرسنل شهرداری یزد و نیروی انتظامی آغاز شد و در این رقابتها آقای علی اصغر زارع از سازمان آتش نشانی یزد توانست مقام سومی را از آن خود کند.