كبوتري كه باعث سقوط نوجواني شده بود درتمام مراحل نجات شاهد ماجرا بود

كبوتري كه باعث سقوط نوجواني شده بود درتمام مراحل نجات شاهد ماجرا بود


كبوتري كه باعث سقوط نوجواني شده بود درتمام مراحل نجات شاهد ماجرا بود

كبوتري كه باعث سقوط نوجواني شده بود درتمام مراحل نجات شاهد ماجرا بود

 

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ایمنی یزد نوجواني كه درمخروبه هاي اطراف چهارراه شهدا سرگرم به دام انداختن  كبوتري بود ناگهان از ارتفاع نسبتاً زيادي به داخل يكي از زيرزمينهاي مخروبه سقوط نمود . برادر اين نوجوان كه او را همراهي مي كرد سراسيمه سازمان آتش نشاني را درجريان وقوع حادثه قرارداد با حضور پرسنل عملياتي سازمان آتش نشانی در محل، نوجوان كه از ناحيه دست وپا و صورت دچار جراحت شده بود نجات و تحویل پرسنل اورژانس دادند نكته جالبي كه از ابتداي عمليات پرسنل امداد ونجات سازمان آتش نشاني جلب توجه ميكرد كبوتري بود كه اين دو نوجوان به قصد گرفتن آن اين همه زحمت را به خود داده بودند این کبوتر درتمام مراحل عمليات برلب ديوار نشسته و پس از اينكه نوجوان نجات يافت محل را ترك نمود.

آدرس کوتاه :