كارگاه ريسندگي طعمه حريق شد

كارگاه ريسندگي طعمه حريق شد


كارگاه ريسندگي طعمه حريق شد
    به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد با اطلاع به ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني در ساعت13:41 جمعه مورخ 26/6/89 مبني بر آتش سوزي در كارگاه ريسندگي واقع در جاده تفت روبروي ميدان آيت ا000 مدرسي آتش نشانان 2 ايستگاه ( ايستگاههاي 1و8) به محل اعزام و حريق كه مقدار زيادي مقوا بود با تلاش و همت مضاعف در لحظات اوليه كاملاً مهار وازسرايت حريق به كارگاه جلوگيري شد .
 
ميرجليلي سرپرست سازمان در خصوص حريق مذكور اظهار داشت :
كليه واحدهاي صنعتي ، تجاري ، انباري و...مي بايست مقررات و اصول انبار داري را رعايت نموده و مجهز به خاموش كننده هاي دستي و سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق گردند و لازم است متوليان صنعت در اين زمينه چاره انديشي نمايند .
 
در ضمن علت و ميزان خسارت از سوي كارشناسان دردست بررسي ميباشد .