كارگاه حلاجي طعمه حريق شد.

كارگاه حلاجي طعمه حريق شد.


كارگاه حلاجي طعمه حريق شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني : طبق اطلاع به ستاد فرماندهي در ساعت 23:06جمعه مورخ 01/03/88مبني بر آتش سوزي بزرگي در كارگاه حلاجي واقع در بلوار جمهوري، بلافاصله نيروهاي امدادي از شش ايستگاه به محل اعزام و حريق كه تعداد زيادي الياف پنبه و  پرز داخل محوطه و سالن بود پس از 4 ساعت با تلاش فراوان مهار و از سرايت آتش به ساير واحدهاي كارگاه جلوگيري نمودند . علت اين حريق از سوي كارشناسان سازمان در دست بررسي مي باشد.

 حيدري مدير عامل سازمان در اين خصوص اظهار داشت : كليه واحدهاي توليدي و صنعتي مي بايست مقررات ايمني محل كار رعايت نموده و كارگاهها مجهز به وسايل اطفای  حريق باشد وکارگران نیز آموزشهای مربوطه را فرا گیرند.  
آدرس کوتاه :