كارخانه بزرگ مقواسازي طعمه حريق شد

كارخانه بزرگ مقواسازي طعمه حريق شد


كارخانه بزرگ مقواسازي طعمه حريق شد
        به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزدبا اطلاع به ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني درساعت 22 يكشنبه 15/1/89 مبني برآتش سوزي بزرگ دركارخانه مقوا سازي واقع در شهرك صنعتي اشكذر آتش نشانان 6 ايستگاه با 6 دستگاه خودروي سنگين آتش نشاني به كمك آتش نشاني اشكذر و زارچ شتافتند كه آتش سوزي به علت گستردگي وانباركردن رولهاي مقوا در محيط باز كارخانه با تلاش و همت مضاعف 20 آتش نشان مهار گرديد و مراحل ايمن سازي و لكه گيري به علت درون سوز بودن و خطر انتشار شراره هاي آتش تا ساعت 24/4 صبح ادامه داشت.
 
سرمست يزدي مدير عامل سازمان در خصوص حريق مذكور اظهار داشت :
 
كليه واحدهاي صنعتي ، تجاري ، انباري و ... مي بايست مقررات و اصول انبار داري را رعايت نموده و مجهز به خاموش كننده هاي دستي و سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق گردند .
علت و ميزان خسارت از سوي كارشناسان در دست بررسي مي باشد
آدرس کوتاه :