قهرماني تيم يزد در مسابقه امدادی 100× 4 متر تيمي در هشتمين المپياد آتش نشانان كشور در رشت

قهرماني تيم يزد در مسابقه امدادی 100× 4 متر تيمي در هشتمين المپياد آتش نشانان كشور در رشت


قهرماني تيم يزد در مسابقه امدادی 100× 4 متر تيمي در هشتمين المپياد آتش نشانان كشور در رشت

 

 

در اين دسته كه  17تيم­ شركت كننده از تاريخ 3 تا 5 خرداد در 4 آيتم با يكديگر در رقابتي تنگاتنگ  حضور دارند در آيتم امدادی 100× 4 متر تيمي، تيم يزد با زمان يك دقيقه و 12 ثانيه و 30 صدم ثانيه اول، تيم بجنورد با زمان يك دقيقه و 13 ثانيه و 64 صدم ثانيه دوم و تيم اهواز نيز با زمان يك دقيقه و 17 ثانيه و 73 صدم ثانيه در رقابتي بسيار مهيج و نزديك به ساير تيم­ها به مقام سوم دست يافتند .

گفتني است در آيتم آبرساني با موتورپمپ با سيبل نشانه كه هر تيم با 7 نفر ورزشكار به رقابتي سخت و سرعتي مهارت خود را به رخ هم مي­كشيدند در نهايت تيم مرودشت با مدت زمان 43ثانيه و 38 صدم ثانيه توانست ديگر رقبا را پشت گذاشته و به مقام اول اين آيتم دست پيدا كند. تيم­هاي ساوه با زمان 46 ثانيه و 38 صدم ثانيه دوم و جهرم با 46 ثانيه و 94 صدم ثانيه به مقام سومي اين رقابت دست يافت.

 

 

 شايان ذكر است كه نتيجه نهايي آيتم دوي 100 متر با مانع نيز كه در روز اول مسابقات 3 خرداد انجام شده بود در مجموع تيمي آيتم، تيم انديشه اول، بجنورد دوم و تيم مرودشت نيز مقام سومي را ازآن خود نمودند.

125Rasht.ir