قرآن مجید از آتش مصون ماند.

قرآن مجید از آتش مصون ماند.


قرآن مجید از آتش مصون ماند.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی : هنگام پاکسازی مغازه ای واقع در پاساژ فرخی که در تاریخ 88/03/15 دچار حریق گسترده شده بود به نحوی که شدت آتش سوزی به دو مغازه مجاور هم سرایت کرده بود صحنه ای غیر قابل تصور پدیدار گردید.

در میان سوخته های بجا مانده در این حادثه که حتی آهنهای محافظ مغازه ذوب شده بود یک جلدقرآن کریم سالم پیدا شد که تعجب و تحسین همگان را برانگیخت.

 

 

 

عکس مربوطه