قاتل نامرئی مادر و دختر را به کام مرگ فرستاد

قاتل نامرئی مادر و دختر را به کام مرگ فرستاد


قاتل نامرئی مادر و دختر را به کام مرگ فرستاد

طبق اطلاع به مرکز فوریتهای امداد و نجات در ساعت 44 دقیقه بامداد روز  شانزدهم  دی ماه  در خصوص حادثه نشت گاز CO در زیر زمین منزل مسکونی واقع در شهرک ابولفضل شاهدیه ،  گروه امداد و نجات از ایستگاه شماره 3 به همراه بازرس عملیات به محل حادثه اعزام شدند .

امدادگران  ضمن ایمن سازی محل و قطع جریان گاز و  برق منزل  ،  پیکر  بی جان مادر 45 ساله و  دختر 23  ساله  که بر اثر استنشاق گاز منوکسید کربن  فوت نموده بودند  را به بیرون انتقال و تحویل مقامات ذی صلاح نمودند .علت این حادثه  مسدود بودن لوله دودکش آبگرمکن دیواری اعلام شده است .