فعاليت هاي نوروزي سازمان آتش نشاني درسال 89

فعاليت هاي نوروزي سازمان آتش نشاني درسال 89
         به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد اهم اقدامات و فعاليتهاي اين سازمان درايام نوروز در ارتباط با ستاد تسهيلات نوروزي بشرح ذيل مي باشد :
 
·استقرار بيش از330   مورد خودرو و موتورسيكلت در مبادي ورودي شهر و مراكز سياحتي وزيارتي
·برگزاري 6 مانور در ساعت صفر به منظور آمادگي وهرچه بيشتر آتش نشانان و امداد گران درامر اطفاي حريق وامداد
·استقرار و گشت 4 دستگاه موتور سيكلت همراه با كپسولهاي اطفا حريق و مراجعه به 20 مركز تجمعي تفريحي زيارتي و سياحتي
·چاپ 5000 بروشور با درج رعايت نكات و هشدارهاي ايمني و همچنين درج نكات ايمني قبل از سفر و درحين سفر براي ميهمانان نوروزي
·برپا نمودن 2 غرفه آموزش براي اولين بار در پاركهاي غدير و شهداي هفتم تير و استقرار نيروهاي آموزش سازمان
·اهداء 30 عدد كپسول در مبادي ورودي شهر و ديگر مكانهاي تجمعي با حضور شهردار محترم و بعضاً مسئولين
·همكاري با صدا و سيماي مركز و جهت پخش برنامه هاي ايمني از طريق راديو و تلويزيون
·پخش نكات و هشدارهاي ايمني و آموزشي از طريق تابلو تبليغاتي چهار راه 22 بهمن به صورت شبانه روز
·چاپ و نصب 5 عدد بنر 5×3 با درج نكات ايمني در 5 نقطه از سطح شهر به منظور اطلاع رساني به عموم شهروندان بخصوص ميهمانان نوروزي
·بازديد از كليه جايگاههاي گاز CNG  سطح شهر قبل از نوروز و مكاتبه با مسئولين جايگاهها به منظور رفع نواقص فني
·بازديد كارشناسان و مديران عملياتي سازمان از مراكز زيارتي ، سياحتي ، تجمعي و سينماها براي رفع نواقص ايمني و مكاتبه با ْآنها همراه با توزيع بروشور
·تجهيز قسمت پذيرايي سه ايستگاه به موكت و فرش و پتو و همچنين لوازم طبخ غذا براي اسكان ميهمانان نوروزي
·پذيرش بيش از 200 نفر از ميهمانان نوروزي واسكان آنها در مكانهاي تهيه شده كه توسط استانداري محترم و شهرداري محترم معرفي گرديدند .ح