فعاليت سازمان آتش نشاني يزد در مراسم بزرگداشت روز جهاني قدس