فعاليتهاي پرسنل آتش نشاني در روز نزول رحمت الهي

فعاليتهاي پرسنل آتش نشاني در روز نزول رحمت الهي

 

در پي  بارندگي هاي روز هفدهم اسفند و متعاقب آن تماس مكرر شهروندان و استمداد  از سازمان آتش نشاني در جهت رفع مشكل آبگرفتگي معابر و خيابانهاي سطح شهر و همچنين  ورود آب به منازل مسكوني برخي از شهروندان ، اين سازمان با بسيج پرسنل اداري و عملياتي و فراخوان نمودن آتش نشانان  داوطلب و  ساير نهادهاي امدادي ، علاوه بر انجام وظايف ذاتي خود در امر امداد و نجات و اطفای حریق ، از ساعت 6 صبح  نسبت به انجام عمليات آبكشي انجام وظيفه نموده اند .