غواصي در آتش نشاني يزد

غواصي در آتش نشاني يزد


غواصي در آتش نشاني يزد

كلاس آموزشي جستجوي غريق در آبهاي كدر  براي گروه نجات غريق ( تيم غواصي) سازمان آتش نشاني يزد در استخر ذخيره ي آب كشاورزي به مساحت 5000 متر مربع و با عمق 7 متر واقع در روستاي حيدر آباد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، مهندس ميرشمسي مديرعامل سازمان با اعلام اين مطلب اظهار داشت : در شهر يزد استخرها و درياچه هاي مصنوعي فراواني وجود دارد كه هرسال بويژه در فصل تابستان حوادث مختلفي اتفاق مي افتد .

ميرشمسي خاطر نشان كرد رسالت كاري آتش نشاني يزد آموزش امداد رساني در حوادث گوناگون از اولويت خاصي برخوردار است .

مديرعامل سازمان در ادامه  افزود : آموزش جستجوي غريق براي گروه نجات غريق سازمان به منظور آمادگي بيشتر در امدادرساني به شهرونداني كه بخصوص در اينگونه منابع ذخيره آب در داخل و خارج از محدوده ي شهر يزد دچار حادثه مي شوند به نحو مطلوب ديروز سيزدهم ارديبهشت ماه برگزار شد.