عیادت پرسنل آتش نشانی ازهمکار خود

عیادت پرسنل آتش نشانی ازهمکار خود


عیادت پرسنل آتش نشانی ازهمکار خود

مدیرعامل سازمان به همراه  معاونت  عملیات  و   جمعی از پرسنل  اداری  و عملیاتی  در روز سیزدهم مهر با حضور در منزل آقای حمید فاخر از وی عیادت و از احوال او جویا شدند .

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد نامبرده  از پرسنل عملیاتی ایستگاه شماره  4 بوده و در سانحه تصادف موتور سیکلت با  خودرو  از ناحیه سر دچار صدمه شده بود که به لطف خدا حال وی رضایت بخش است