عیادت مديرعامل از كارمند بازنشسته آتش نشاني يزد

عیادت مديرعامل از كارمند بازنشسته آتش نشاني يزد


عیادت مديرعامل از كارمند بازنشسته آتش نشاني يزد

مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد از آقاي علي اكبر ميرآبادي ، كارمند بازنشسته سازمان عیادت کرد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني يزد، روز گذشته مدیرعامل ، معاون هماهنگي سازمان و چندین نفر از آتش نشانان يزد با حضور در منزل آقاي علي اكبر ميرآبادي كارمند بازنشسته آتش نشاني يزد که به علت بیماری در حال استراحت می باشد ، از وی عیادت کرده و در جریان روند درمانی ایشان قرار گرفتند .

شايان ذكر است كه آقاي ميرآبادي با 35 سال كار در سازمان آتش نشاني يزد از آتشنانان نمونه بود و نيز خادم الحسين (ع) در كليه مراسم هاي مذهبي اين سازمان بود.