عيادت مديرعامل و تعدادي از مديران و معاونين سازمان از آتش نشان مصدوم

عيادت مديرعامل و تعدادي از مديران و معاونين سازمان از آتش نشان مصدوم


عيادت مديرعامل و تعدادي از مديران و معاونين سازمان از آتش نشان مصدوم

مديرعامل و معاون عملیات سازمان آتش نشانی يزد از آتش نشانی که در حین عملیات خاموش کردن آتش سوزی شركت پترو آذر آسيا دچار سوختگی شده بود، عیادت کردند.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، آتش پاد دوم سيدعباس ميرشمسي به همراه محمدرضا رحيمي معاون عملیات این سازمان با حضور در بیمارستان سوانح و سوختگي شهيد صدوقي از عليرضا سعادت خواه  آتش نشان ایستگاه شماره يك عیادت کرده و در جریان روند درمانی وی قرار گرفتند.

گفتنی است این آتش نشان جوان چند روز پیش در هنگام مهار آتش سوزی شركت پترو آذر آسيا مجروح و از ناحیه پا نیز دچار سوختگی شد .