عوامل موثر در وقوع وگسترش آتش سوزي

عوامل موثر در وقوع وگسترش آتش سوزي


عوامل موثر در وقوع وگسترش آتش سوزي

  1- نامرتب بودن سيمها و كابلهاي برق.

  2- استفاده از لامپهاي پرقدرت در مجاورت اجناس جهت جلب توجه مشتري .

  3- وجود سقفهاي قابل اشتعال.

  4- وجود كارگاههاي طلاسازي و نگهداري بيش ازحد سيلندرهاي گاز مايع و اكسيژن در مغازه ها.

  5- چيدن اجناس بصورت پيوسته در جلوي مغازه ها و مسير تردد مشتريان.

7

 
  6- نامناسب بودن وضعيت روشناييها و اجناس در ويترينها .

  7- پارك خودروها و موتورسيكلتها در مجاورت ديواره بازار.

  8- نگهداري وسايل اضافي وغير قابل استفاده در انباريها.

  9- مجهز نبودن مكان به سيستمهاي اعلام حريق اتومات و سيستم اطفاء .

آدرس کوتاه :