عقاب تیز بال به دام آتش نشانان افتاد

عقاب تیز بال به دام آتش نشانان افتاد


عقاب تیز بال به دام آتش نشانان افتاد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد  ، با تماس شهروندی به سامانه 125 این سازمان در ساعت 14:54  روز هفدهم آذر ماه مبنی بر مشاهده یک بهله عقاب در انتهای بن بست و  جنب منزل مسکونی وی و متعاقب آن  ترس و وحشت  ساکنین منزل  از وجود این پرنده شکاری ، ستاد فرماندهی سازمان  بیدرنگ آتش نشانان  را از ایستگاه شماره 8 به خیابان شهید خلیل حسن بیکی اعزام نمود  .

آتش نشانان با  استفاه از روشهای خاص خود این پرنده را به دام انداخته و جهت رها سازی در محیط تحویل پرسنل محیط زیست نمودند .