عقاب تیز بال به دام آتش نشانان افتاد

عقاب تیز بال به دام آتش نشانان افتاد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد  ، با تماس شهروندی به سامانه 125 این سازمان در ساعت 14:54  روز هفدهم آذر ماه مبنی بر مشاهده یک بهله عقاب در انتهای بن بست و  جنب منزل مسکونی وی و متعاقب آن  ترس و وحشت  ساکنین منزل  از وجود این پرنده شکاری ، ستاد فرماندهی سازمان  بیدرنگ آتش نشانان  را از ایستگاه شماره 8 به خیابان شهید خلیل حسن بیکی اعزام نمود  .

آتش نشانان با  استفاه از روشهای خاص خود این پرنده را به دام انداخته و جهت رها سازی در محیط تحویل پرسنل محیط زیست نمودند .