عدم کنترل در مهار خودرو 2 نفر را روانه بیمارستان نمود

عدم کنترل در مهار خودرو 2 نفر را روانه بیمارستان نمود


عدم کنترل در مهار خودرو 2 نفر را روانه بیمارستان نمود

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد طبق تماس به سامانه 125 ،مورخ 28/08/90 ساعت 11:49 مبنی بر واژگونی یک دستگاه پراید با 2 سرنشین در بلوار دانشگاه ، بلافاصله تیم عملیاتی از ایستگاه شماره 9 به محل اعزام و ضمن ایمن سازی محل و قطع جریان برق خودرو  و اطمینان از عدم نشت بنزین در محیط ،  مصدومین را جهت مداوا تحویل پرسنل اورژانس حاضر در محل قرار دادند .

محمد میدانی سرپرست ایستگاه شماره 9 علت این حادثه را  عدم کنترل خودرو در پیچ جاده عنوان کرد و  به رانندگان توصیه نمود  ضمن داشتن  سلامت کامل جسمی و روحی ، با سرعت مطمئنه رانندگی نمایند .