عدم رعایت ایمنی در وسایل گاز سوز جان جوانی را گرفت

عدم رعایت ایمنی در وسایل گاز سوز جان جوانی را گرفت


عدم رعایت ایمنی در وسایل گاز سوز جان جوانی را گرفت
عدم رعایت ایمنی در وسایل گاز سوز جان جوانی را گرفت
 
به علت مسدود بودن مسیر لوله بخاری و متصاعد شدن گازهای حاصل از احتراق داخل زیرزمین مسکونی واقع در بلوار شهید دشتی جان دانشجوئی را گرفت . مهندس حیدری مدیرعامل سازمان دراین باره گفت علیرغم توصیه های قبلی جهت استفاده از آبگرمکن و بخاری های گاز سوز درفصل زمستان رعایت نکات ایمنی ذیل ضروری میباشد :بدین منظور توجه خوانندگان را به نکات ایمنی زیر جلب می کنیم
1- قبل از اتصال وسایل گاز سوز به لوله کشی گاز شهری باید اطمینان حاصل کرد که این وسیله برای استفاده از گاز شهری تنظیم شده است .
2- اطمینان از باز بودن مسیر دود کش و داشتن کلاهک جهت خروج گازهای سمی ناشی از سوختن گاز به فضای خارج
3- عدم استفاده از وسایل گازسوز روشن در معرض جریان هوا
4- ارتفاع دود کش های توی کار باید حداقل یک متر از سطح پشت بام بالاتر باشد .
5- درصورتی که سوخت بخاری ناقص بوده و یا با شعله آبی نسوزد باید احساس خطر کرد زیرا ممکن است این نقص ناشی از نرسیدن هوای کافی به بخاری باشد .