عدم رعايت نكات ايمني در نگهداري علوفه، يك باب دامداري را در دهنو طعمه حريق

عدم رعايت نكات ايمني در نگهداري علوفه، يك باب دامداري را در دهنو طعمه حريق


عدم رعايت نكات ايمني در نگهداري علوفه، يك باب دامداري را در دهنو طعمه حريق

عدم رعايت نكات ايمني در نگهداري علوفه، يك باب دامداري را در دهنو طعمه حريق كرد

 

 به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني يزد با اطلاع به مركز فوريتهاي امدادي سازمان ( 125) پرسنل عملياتي ایستگاههای 2-3-5-7 در محل حاضر و حريق دامداري را مهار نمودند.

كارشناس سازمان علت حريق را عدم رعايت نكات ايمني در انبار داري علوفه اعلام كرد. لازم به ذكر است نگهداري علوفه خشك در انبارهاي بدون سقف بسيار مستعد آتش سوزي است و در صورتي كه در قسمتي از آن، حتي به مقدار كم با آتش درگير شود به علت قابليت اشتعال بالايي كه دارد سريع گسترش پيدا كرده و با متصاعد شدن دود سفيد در هرقسمت سوخت قست ديگر را تامين ميكند تا تمام علوفه شعله ور شود.

آدرس کوتاه :