طرح ایمنی مساجد

طرح ایمنی مساجد


طرح ایمنی مساجد
به گزارش رواط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد با توجه به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان جلسه ای با موضوع طرح ایمنی مساجد با موضوع طرح ایمنی مساجد که در مورخ 17/04/89 در سازمان آتش نشانی و با حضور نماینده محترم اوقاف و امور خیریه و همچنین نماینده محترم مدیریت بحران استانداری،برگزار گردید.
 
شایان ذکر است جهت اطلاع همشهریان گرامی بندهای صورتجلسه به شرح ذیل می باشد:
 
· با توجه به نزديك شدن به ماه مبارك رمضان و شبهاي قدر مقرر گرديد آدرس مساجد بزرگ شهرستان يزد توسط اداره اوقاف به سازمان آتش نشاني اعلام گرديده تا ضمن هماهنگي و حضور نماينده آن اداره ، نواقص ايمني توسط كارشناسان آتش نشاني بررسي و اعلام تا در اسرع وقت توسط هيئت امناي مساجد موارد رفع گردد .
 
· مقرر گرديد نشاني كليه مساجد شهرستان يزد به صورت فايل متنی در اختيار آتش نشاني قرار گرفته تا ضمن هماهنگي با هيئت امناي مساجد از طريق اداره اوقاف و حضور نماينده آن اداره طبق زمانبندي توسط كارشناسان آتش نشاني ، نواقص ايمني بررسي و موارد جهت رفع به اداره اوقاف اعلام گردد .
 
· مقرر شد زمان بازديد ايمني از مساجد هنگام نماز مغرب و عشاء بوده و همزمان آموزشهاي ايمني به نماز گزاران ارائه گردد .
 
· همزمان با اعلام آدرس مساجد دو نماينده ( خادمين يا عضو هيئت امناي هر مسجد ) به سازمان آتش نشاني معرفي تا هماهنگي لازم جهت بر گزاري كلاسهاي ايمني بعمل آيد .
 
· مقرر گرديد ليستي از كاركنان اداره اوقاف به آتش نشاني اعلام تا برنامه ريزي لازم جهت برگزاري دوره هاي آموزش ايمني از طريق آتش نشاني صورت گيرد .
 
· از طريق اداره اوقاف در زمان برگزاري همايش مساجد از كاركنان مديريت بحران استانداري و آتش نشاني دعوت گردد تا هماهنگي هاي بيشتر در خصوص مسائل ايمني انجام پذيرد .
 
 
· مقرر شد كليه كلاسهاي آموزشي و بازديدهاي ايمني از طريق آتش نشاني به صورت رايگان ارائه شده و همچنين خاموش كننده هاي مورد نياز مساجد و تكايا به قيمت تمام شده از طريق سازمان آتش نشاني دراختيار متقاضيان قرار گيرد .
 
· تعدادي بروشور و پوستر مذهبي با موضوع ايمني به منظور ارتقاء فرهنگ ايمني و آمادگي بيشتر جهت مقابله با حوادث با همكاري و مشاركت مديريت بحران استانداري ، اداره اوقاف و سازمان آتش نشاني تهيه و در اختيار مساجد قرار گيرد .
 
· مقرر گرديد از طريق مديريت بحران استانداري با همكاري صدا و سيماي يزد برنامه هاي آموزشي در   خصوص اين مساجد تهيه و همچنين از پيشرفت اقدامات طرح ايمني مساجد مستند سازي گردد. .