صدور ابلاغ جديد توسط سرپرست سازمان

صدور ابلاغ جديد توسط سرپرست سازمان


صدور ابلاغ جديد توسط سرپرست سازمان

آقای حسین قاسمیان بهابادی ، سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ضمن تشکر از خدمات آقای محمد رضا رحیمی حسین آبادی  در طول تصدی معاونت عملیات سازمان  ، طی حکمی آقای محمد باقری میدانی را با حفظ مسئولیت فعلی به عنوان سرپرست معاونت عمليات سازمان منصوب کرد . به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد نامبرده پیش از این رئیس ایستگاههای 9، 8 و 6 سازمان بوده است