شيلنگ رابط بنزين فرسوده ، خودرو را به كام آتش كشيد

شيلنگ رابط بنزين فرسوده ، خودرو را به كام آتش كشيد


شيلنگ رابط بنزين فرسوده ، خودرو را به كام آتش كشيد

 

 
شيلنگ رابط بنزين فرسوده ، خودرو را به كام آتش كشيد

 

خودرو سواري در تقاطع جاده شهرك صنعتي  بدليل فرسودگي شيلنگ رابط بنزين و نشت بنزين طعمه حريق شد . به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني يزد با اطلاع به مركز فوريتهاي امدادي 125 پرسنل ايستگاه شماره  4 بلافاصله در محل حاضر و نسبت به اطفاي حريق خودرو اقدام نمودند . فرمانده عمليات ايستگاه شماره 4 در اين باره اظهار كرد آتشسوزي خودرو علتهاي زيادي دارد كه عمدتاً قابل پيش بيني و پيشگيري مي باشد نگهداري يك عددخاموش كننده پودرگاز در داخل خودرو ميتواند حريق را قبل از اينكه به حريقي بزرگ و غيرقابل كنترل  تبديل شود . مهار وازرسيدن خسارت زياد به خودرو جلوگيري نمود . بازديدهاي شش ماهه از سيستم هاي برق رساني ، كاربراتور ، روابط هاي بنزين و شستشوي داخل موتور خودرو به سادگي ميتواند جان ومال مارا دربرابرحوادث ايمن نمايد .