شهر بدون حريق در 24 ساعت گذشته

شهر بدون حريق در 24 ساعت گذشته

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني در 24 ساعت گذشته در روز بيست و هشتم آبان  به جزء 2 مورد رفع مزاحمت حيوانات موذي و يك مورد حريق ضايعات به حمد و قوه الهي زنگ  حريق و حادثه  در هيچ يك از ايستگاهها ي سازمان در  سطح شهر نواخته نشد  و  شهر در امن و امان بود .

شايان ذكر است كه  آتش نشانان در  9 ايستگاه واقع در سطح شهر به حالت آماده باش كامل و گوش به زنگ مستقر مي باشند و در صورت  وقوع  هرگونه حادثه در كمترين زمان ممكن خود را به محل حادثه رسانده و خدمات بهينه  به شهروندان ارائه مي نمايند .