شهر بدون حريق در 24 ساعت گذشته

شهر بدون حريق در 24 ساعت گذشته


شهر بدون حريق در 24 ساعت گذشته

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني در 24 ساعت گذشته در روز بيست و هشتم آبان  به جزء 2 مورد رفع مزاحمت حيوانات موذي و يك مورد حريق ضايعات به حمد و قوه الهي زنگ  حريق و حادثه  در هيچ يك از ايستگاهها ي سازمان در  سطح شهر نواخته نشد  و  شهر در امن و امان بود .

شايان ذكر است كه  آتش نشانان در  9 ايستگاه واقع در سطح شهر به حالت آماده باش كامل و گوش به زنگ مستقر مي باشند و در صورت  وقوع  هرگونه حادثه در كمترين زمان ممكن خود را به محل حادثه رسانده و خدمات بهينه  به شهروندان ارائه مي نمايند .