شهر آرام در 24 ساعت گذشته

شهر آرام در 24 ساعت گذشته


شهر آرام در 24 ساعت گذشته

بر اساس گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني يزد در 24 ساعت گذشته روز بيست ونهم آبان به جز 2 مورد حريق ضايعات در شهرك صنعتي و جنب پمپ بنزين جاده كنار گذر و يك مورد حريق خودرو 206 ، موارد خاص ديگري از وقوع  آتش سوزي و حادثه به مركز پيام اين سازمان مخابره  نشده است  .