شهادت امام حسین

شهادت امام حسین


شهادت امام حسین

تاسوعا و عاشورای حسینی را به عموم شیعیان تسلیت می گوییم.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی

آدرس کوتاه :