شعله های آتش در انبار شرکت بستنی سازی مهار و خاموش شد

شعله های آتش در انبار شرکت بستنی سازی مهار و خاموش شد


شعله های آتش در انبار شرکت بستنی سازی مهار و خاموش شد

با تلاش آتش نشانان شعله های آتش که در انبار روباز شرکت بستنی سازی میهن تک فرا گرفته بود به سرعت مهار ، خاموش و از افزایش خسارت جلوگیری شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، مجيد موركيان رئيس ايستگاه 4 که در محل حضور داشت گفت : در پی اطلاع رسانی وقوع این آتش سوزی به سامانه 125 ، بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان ،  آتش نشانان را با 4 دستگاه خودروی اطفای حریق از ایستگاه های شماره 5 و 4 و 1 همزمان روانه محل حریق در شهرک صنعتی یزد می کند .   

مديرعامل سازمان كه خود نيز در محل حضور داشت گفت : اولین گروه آتش نشانان از ایستگاه شماره چهار ظرف مدت 4 دقیقه به محل حادثه می رسند . بیدرنگ با اجرای عملیات ایمن سازی محل ، عملیات اطفای حریق را آغاز می کنند که دیگر گروه های آتش نشان به محل حریق می رسند ، و از چهار جهت به مقابله با شعله های آتشي پرداختند كه دود غليظ آن نور خورشيد را تيره و تار كرده بود .

ميرشمسي افزود : مورد حريق انبوه زیادی چوب بستنی و کارتن های انباشته شده در محوطه روباز آن شرکت بود ، که بصورت انباری نگهداری می شد .

وي با بيان اينكه متاسفانه هيچگونه مسائل ايمني در محدوده آن انبار رعايت نشده بود گفت : آتش نشانان با واكنش سريع و تلاش مضاعف  موفق شدند شعله های سرکش را پیش از سرایت به کارگاه های همجوار مهار و خاموش کنند ، سپس عملیات جدا سازی ، خنک کردن و لکه گیری را انجام و به ایستگاه های خود مراجعت نمودند .

آدرس کوتاه :