شركت شهركهاي صنعتي يزد يك دستگاه خودروي عملياتي تحويل آتش نشاني يزد داد

شركت شهركهاي صنعتي يزد يك دستگاه خودروي عملياتي تحويل آتش نشاني يزد داد


شركت شهركهاي صنعتي يزد يك دستگاه خودروي عملياتي تحويل آتش نشاني يزد داد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، آتش پاد دوم سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان اظهار داشت : با توجه به گسترش شركت شهركهاي صعتي يزد ، كمك و همراهي آن شركت با سازمان آتش نشاني يزد ضروري بود و اين در حاليست كه حسن نيت مديريت آن شركت درخصوص ايمني آن مجموعه باعث شد روز گذشته 24 آذر ماه يك دستگاه ايسوزوي 18 تن مجهز به خوروی اطفاي حريق با تجهيزات كامل به مبلغ تقريبي سه ميلياردوهفتصد ميليون ريال جهت استفاده در ناوگان عملياتي ايستگاه مشترك با سازمان تحويل ايستگاه شماره 4 شد.

ميرشمسي با اشاره به گسترش شهر و تمایل مردم به آپارتمان نشینی و زندگی در ساختمانهای بلند مرتبه بيان نمود : از ديگر ضروريات سازمان خرید یکدستگاه نردبان 52 متری مي باشد كه با همكاري شوراي محترم اسلامي شهر يزد و كمك و همياري شهردار محترم يزد ، ضمن رعايت مراحل قانوني ،قرارداد خريد آن با  شرکت متز آلمان به مبلغ چهل و هشت ميليارد ريال منعقد شده است كه ظرف مدت يكي دو هفته آينده مي بايست تحويل سازمان گردد .