شارژ غیر اصولی خودرو پاترول را طعمه حریق کرد

شارژ غیر اصولی خودرو پاترول را طعمه حریق کرد


شارژ غیر اصولی خودرو پاترول را طعمه حریق کرد

به گزارش روابط عمومی سازمان  آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد طبق تماس به مرکز پیام سازمان  ساعت 18:07 روز ششم بهمن مبنی بر اینکه در بلوار جهاد جنب مغازه  گاز فروشی خودروی پاترول مورد حریق می باشد ، بی درنگ پرسنل عملیاتی از ایستگاه شماره 2 و 9 به محل اعزام و مبادرت به اطفاء حریق نمودند 

محمد رعيتي رئيس ايستگاه 2 در اين خصوص اظهار داشت :
علت حریق شارژ غیر اصولی کیت سوخت گاز مایع خودرو با استفاده از کپسول گاز 11 کیلویی بوده است لذا به همشهریان و رانندگان خودروهای دوگانه سوز توصیه می شود جهت شارز مخزن گاز خودرو به جایگاههای مجاز در سطح شهر مراجعه نمایند

آدرس کوتاه :