شارژ غیر اصولی خودرو پاترول را طعمه حریق کرد

شارژ غیر اصولی خودرو پاترول را طعمه حریق کرد

به گزارش روابط عمومی سازمان  آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد طبق تماس به مرکز پیام سازمان  ساعت 18:07 روز ششم بهمن مبنی بر اینکه در بلوار جهاد جنب مغازه  گاز فروشی خودروی پاترول مورد حریق می باشد ، بی درنگ پرسنل عملیاتی از ایستگاه شماره 2 و 9 به محل اعزام و مبادرت به اطفاء حریق نمودند 

محمد رعيتي رئيس ايستگاه 2 در اين خصوص اظهار داشت :
علت حریق شارژ غیر اصولی کیت سوخت گاز مایع خودرو با استفاده از کپسول گاز 11 کیلویی بوده است لذا به همشهریان و رانندگان خودروهای دوگانه سوز توصیه می شود جهت شارز مخزن گاز خودرو به جایگاههای مجاز در سطح شهر مراجعه نمایند